Shrnutí semináře Striptill 12.7.2017

Odborný seminář zaměřený na pásové zpracování půdy je již za námi, a tak bychom Vám jej rádi shrnuli v několika málo bodech.

Před několika dny, přesněji 12.7.2017, se pod záštitou naší společnosti CIME, s.r.o. konal v Košeticích odborný seminář, který byl zaměřený na pásové zpracování půdy.

Této akce nazvané „Pásové zpracování půdy – půdoochranná technologie pro suché a erozní oblasti“ se zúčastnilo více než čtyřicet zástupců zemědělských subjektů jak z přilehlého okolí, tak ze vzdálenějších podniků.

Program semináře byl zaměřen na možnosti ochrany půdy a hospodaření s vodou v systémech pásového zpracování, včetně agrotechnických postupů využitelných při pěstování kukuřice, ozimé řepky, cukrové řepy, slunečnice a modifikovaných systémů pro obilniny. Značná pozornost byla věnována problematice využití navigačních systémů z hlediska zpracování půdy, aplikace kejdy a digestátu a setí. Na semináři se aktivně podíleli např. odborníci z ČZU Praha, ale i specialicté společností zabívajících se danou problematikou.

Tímto bychom chtěli velice poděkovat všem zúčastněným jak za věnovanou pozornost, tak za užitečné informace, které na semináři zazněly.

Kolektiv společnosti CIME, s.r.o.

Máte dotaz? Napište nám