SLY striptill (pásová) TECHNOLOGIE

SLY striptill je fešák mezi stroji na zpracování půdy, který se může pochlubit jak zkušenostmi, tak výkonností.

SLY Striptill je systém zpracování půdy, který za použití minima orby využívá kombinace orebné a bezorebné technologie, díky nimž nedochází k nadměrné ztrátě vlhkosti v půdě, zatímco teplotu seťového lůžka zvyšuje a půdu provzdušní tak, aby kořeny mohly růst do hloubky. Zároveň zachová klady bezorebné technologie. Zpracuje půdu pouze v pásech pro setí mezi nimiž ponechá na povrchu posklizňové zbytky, které slouží jako mulč - brání půdní erozi a vysychání.

Tato technologie nabízí mimo jiné možnost setí cukrovky a řepky olejky v pásech. V těchto případech v sobě skýtá následující parametry.

SETÍ CUKROVKY DO PÁSŮ:

 • předplodina pšenice ozimá (výnos 9 t/ha) - rozdrcená a rozmetaná sláma
 • kejda 30 m3/ha - na rozklad slámy a organické hnojení
 • hluboká podmítka - disky
 • příprava pásů s hnojením PK - podzim 2016
 • jaro 2017 - likvidace plevelů a výdrolu (glyfosát)
 • jaro 2017 - srovnání povrchu (kompaktor) + hnojení N
 • jaro 2017 - setí přesný secí stroj s GPS naváděním do pásů

ŘEPKA OLEJKA V PÁSECH:

 • předplodina pšenice ozimá (výnos 8,5 t/ha) - rozdrcená a rozmetaná sláma
 • mělká podmítka s ponecháním slámy na povrchu
 • příprava pásů s hnojením NPK - srpen 2016, rozteč řádků 45 cm
 • setí 15.8 přesným secím strojem s hnojením N pod patu - výsevek 25 ks/m2
 • běžná podzimní ochrana proti škůdcům a chorobám
 • jaro 2017 - přihnojení N1 + N2
 • jaro 2017 - regulace a ochrana proti chorobám a škůdcům
 • SLY logo
 • Vzešlá řepka v pásech - Sly jaro 2017
 • Řepka SLY 2017
 • Sly pásový výsev řepky 2 2017
 • Sly pásové setí cukrovky 2017
 • Sly pásový výsev cukrovky

Máte dotaz? Napište nám