Kolový nakladač Hyundai aneb finální článek sklizňové linky

Velké kolové nakladače nejsou zatím v zemědělství příliš využívány. Jejich práci dokážou z části zastat teleskopické manipulátory, které jsou co do použití univerzálnější. Ale jak to bývá, univerzální...

Velké kolové nakladače nejsou zatím v zemědělství příliš využívány. Jejich práci dokážou z části zastat teleskopické manipulátory, které jsou co do použití univerzálnější. Ale jak to bývá, univerzální stroj toho sice umí více, ale zase v žádné činnosti nevyniká. To speciál v podobě velkého kloubového nakladače zastane jiné výkony.

A to je důvod, proč velké kolové nakladače, byť jen pozvolna, pronikají do zemědělských provozů. Jedním z typických nasazení těchto strojů je rozhrnování nařezané píce na silážních či senážních jamách. Zkušený praktik asi namítne, že nákup takového stroje, jehož hlavní činností je rozhrnování řezanky na jámě, je zbytečnou investicí a k takové práci se vždy nějaký stroj sežene, zejména tehdy, pokud je v podniku již přítomen manipulátor. Ale když je dobře složená linka tvořená žacím strojem, shrnovačem, řezačkou a odvozními prostředky, je potřeba, aby byl vhodný stroj i na jámě. Manipulátor to jistě může být. Ale když je to velký kolový nakladač s rozhrnovacími vidlemi o velkém záběru, pak je výkonnost práce na jiné úrovni. Rychlé rozhrnutí znamená možnost rychle navazujícího dusání a to má vliv na kvalitu konzervovaného krmiva.

Když je hodně píce…

 Ve výše uvedených intencích uvažovali i v zemědělském podniku Rozvodí, spol. s r. o. Černov, který na 1220 hektarech hospodaří na Pelhřimovsku. Výrobní zaměření společnosti vychází z nadmořské výšky obhospodařovaných pozemků, která se pohybuje mezi 600 až 700 metry, z čehož vyplývá výměra 460 ha TTP a logicky též orientace na chov skotu. V Černově mají stádo 535 dojnic s vysokou roční užitkovostí, která přesahuje 12 000 l, a mimoto provozují též bioplynovou stanici s výkonem 1,2 MWh. Zajištění kvalitního krmiva pro bachory dojnic i fermentor BPS tak znamená velké množství objemného krmiva a u TTP i pícnin na orné půdě vícero sečí, aby se sklízely porosty s vyšším obsahem živin. V Černově tak běžně provádějí čtyři seče, a protože většina krmiva je konzervována jako senáž a siláž, znamená to i časté plnění jam.

Sklizňovou linku již mají několik let vyřešenou, chyběl jen její poslední článek, již zmíněný kloubový nakladač pro rozhrnování řezanky na jamách. Od loňského roku je to patnáctitunový Hyundai HL955.

Více o kolových nakladačích Hyundai…

  • HL 955 při práci
  • Kabina 955ky je prostorně dimenzovaná
  • Kolový nakladač při práci na silážní jámě
  • Šestiválec Cummins používá systém SCR a plní emisní limit Tier 4f

Máte dotaz? Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.