Koncept pro rostlinnou výrobu a technologie pěstování kukuřice, slunečnice a řepky do pásů strojem strip-till ORTHMAN „1tRIPr“

Článek navazuje na článek „Technologie pěstování kukuřice, slunečnice a řepky pásovou přípravou půdy strip-tillage „1tRIPr“ a pokračuje v informování k technologii pásového zpracování půdy a pěstování nejen širokořádkových plodin do pásů.

Přednosti pásového zpracování půdy a následného přesného setí do těchto pásů, jsou ověřené mnohaletou praxí na farmách a v zemědělských firmách v zámoří, ale už také v Evropě. Snad jen pro připomenutí k jejím přednostem patří protierozní ochrana, zvýšená teplota seťového lůžka umožňující dřívější setí i za méně příznivých klimatických podmínek, doprovázená rychlejším vzcházením a růstem a možná nejdůležitější předností je zachování vody v půdě. Konstrukce stroje firmy Orthman 1tRIPr, jehož výhradním dovozcem do ČR je firma CIME Pelhřimov umožňuje podrývání až do hloubky 30 cm se současným přihnojením ve zvolené hloubce, buďto kapalnými hnojivy (tekutý dusík, DAM, SAM) a to dokonce ve dvou hloubkách, nebo pevnými hnojivy (NPK, PK, Amofos a další) v jedné hloubce v dávce od několika kilogramů až do více jak 400 kg/ha. Za pozornost také stojí to, že pokud například připojíte Orthman 1tRIPr k terragatoru lze aplikovat kejdu, nebo gigestát hadicemi o průtoku až 40 m3/ha.

O výrobním programu a konstrukci pracovní jednotky 1tRIPr, která má jednotlivé pracovní orgány poskládány za sebou a které fungují v těžkých černozemích i kamenitých podzolech jste byli informováni v předchozím článku, a proto budeme pokračovat praktickými zkušenostmi v podmínkách Čech a Moravy, protože tato nová technologie precizního zemědělství s použitím GPS navigace umožní přípravu úzkých pásů (cca 20 až 25 cm) půdy v roztečích řádků od 45 do 90 cm s hnojením do profilu půdy v podzimním, nebo jarním období s následným setím jednotlivých plodin přesným secím strojem (s přihnojením pod patu), opět s použitím GPS pokud možno do středu těchto pásů. Největší tlak je tedy na přesnost a nutnost použití navigací s přesností 2 cm, což již v dnešní době není problém a tohoto si musí být všichni zemědělci vědomi.

Firma CIME Pelhřimov požádala již v předloňském roce o spolupráci Pražkou zemědělskou univerzitu s cílem hodnotit vliv technologie pásového zpracování půdy u kukuřice na vybrané fyzikální a chemické vlastnosti půdy a na růstové charakteristiky porostu kukuřice ve srovnání s kypřením půdy a orbou. Obecné závěry potvrdily to, co již je mnoho roků sledované v zámoří a prezentované v odborném tisku renomovanými vědeckými pracovníky, což nás vedlo k tomu, že jsme v loňském roce na podzim založili ve vytypovaných podnicích na různých místech Čech a Moravy pásy pro následné jarní setí kukuřice a slunečnice. Protože jaro bylo opožděné a uspěchané, tak všichni chtěli set ve stejném termínu, takže se ne vše podařilo, a zaselo se pouze část založených ploch, které jsou však dostačující ke sledování a srovnávání s tradiční technologií, nebo technologií bezorebného setí. Opět budeme hodnotit něco co již je praxí ověřené, ale získali jsme zkušenosti jak pásy zakládat, jak hnojit a jak set a jsme schopni poskytnout plnohodnotný agronomický servis pro pěstování kukuřice a slunečnice. V letošním roce dále vyzkoušíme setí řepky do pásů o rozteči 75 cm, kterou používají farmáři ve Francii, ale i do rozteče 37,5 cm, kterou akceptuje SPZO. Věříme tomu, že se opět potvrdí to, co již jinde funguje, a budeme Vám všem moci tuto novou technologii doporučit. Nezapomněli jsme ani na řepu, kde přípravu pásů s ohledem na nutné kvalitní seťové lůžko zajišťuje aktivní pracovní rotor, který dokonale rozdrobí zem a zapraví posklizňové zbytky. Jde tedy principiálně o jiný typ striptillu. Podstatné ale je, že stroj ORTHMAN 1tRIPr v koncepci rostlinné výroby a pěstování širokořádkových plodin a řepky, plní funkci první pracovní operace, která v sobě spojuje orebnou a bezorebnou technologii a zajistí přípravu půdy v pásech pro následné setí i na nerovném terénu, protože samostatně uchycené jednotky výborně kopírují nerovnosti. Druhou pracovní operací je výsev přesným diskovým secím strojem s možností přihnojení pevnými hnojivy naváděným GPS navigací, tak aby dokázal zaset přesně do středu pásu a věřte, že tímto zjednodušeným pracovním postupem dosáhnete vyššího výnosu při nižších nákladech a tím i zajímavou rentabilitu pěstování jednotlivých plodin i na erozně ohrožených plochách a splnění standardů GAEC beztoho, že by jste museli investovat do jiných strojů při změně technologie kukuřice spojenou například se zužováním řádků, nebo setím dvojřádků a podobně. Pro informaci i v zámoří, odkud tyto technologie pochází, byly tendence zužovat řádky na 50 - 55 cm s argumentem většího počtu rostlin na hektar a vyšších výnosů. To pochází z firem šlechtících speciální hybridy tolerantní ke glyfosátům. Zúžení řádků však nutilo farmáře k novým investicím do nových disků a užších pneumatik u traktorů, do jiných přesných secích strojů, nebo adaptérů sklízecích strojů a podobně. Někteří již u užších řádků zůstali v důvěře, že se jim investice vrátí, ale hodně jich technologii neměnilo, nebo se rychle vrátilo k osvědčené rozteči řádků kukuřice 70, nebo 75 cm, kde hlavním důvodem této rozteče je světlo a teplo, které se k jednotlivým rostlinám dostane. S tímto také souvisí i likvidace posklizňových zbytků zejména u těch, kteří používají bezorebné setí a striptill, která je daleko obtížnější u užších řádků a s na to navazující rozvoj chorob a škůdců, což nedokážeme zatím finančně vyčíslit. Záleží na každém zemědělci, pro jakou technologii se rozhodne, ale víme, že každá změna je obtížná a drahá.

Firma CIME Pelhřimov nabízí technologii pásového zpracování půdy s investicí pouze do jednoho stroje a má odborně a technicky zdatné pracovníky, kteří s Vámi mohou celou technologii konzultovat a pomoci Vám řešit problémy s pěstováním nejen širokořádkových plodin ve ztížených podmínkách.

Ing.Josef Šebela

Máte dotaz? Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.