Orthman 1tRIPr a výhody technologie strip-till

Proč strip-till? Výhody technologie strip-till v 10 bodech

 1. Strip-till a ochrana proti erozi
 2. Ochrana půdy posklizňovými zbytky před vodní a větrnou erozí (splnění požadavků GAEC 2)
 3. Strip-till a omezeni produkce CO2 (při snížené intenzitě zpracování půdy)
  Únik při orbě za 8 hod. je 75% CO2, při pásové přípravě s Orthmanem je jen 18%.
 4. Strip-till a voda - půdní vlhkost
  Zabránění nadměrnému vysychání, větší zásoba vody v půdě
 5. Strip-till a kvalitní seťové lůžko
  Vyšší teplota půdy v oblasti seťového lůžka, možnost dřívějšího setí před agrotermínem.
 6. Strip-till a přesné hnojení
  Úspora v množství hnojiv, uložení hnojiva ve 2 vrstvách, aplikace tekutých i tuhých hnojiv.
 7. Strip-till a ekonomika
  Snížení celkových nákladů na pěstování plodin, zvýšení výnosů a tržeb z ha pěstované plodiny.
 8. Strip-till a pěstování širokořádkových plodin na erozně ohrožených půdách
 9. Strip-till a mohutný kořenový systém
  Rychlý růst kořenů do hloubky a šířky, zvýšené čerpání živin z hlubších vrstev půdy.
 10. Strip-till a pěstování teplomilnějších plodin v chladnějších oblastech
  Posunutí hranice pěstování kukuřice a slunečnice do vyšších nadmořských výšek.
 11. Strip-till a součást komplexní technologie pěstování
  Příprava půdy na podzim i na jaře, použití samostatně, nebo současně se secím strojem.

Zhodnocení technologie strip-till:

 • Vyšší výnosy o 6 - 14 % (větší olejnatost semen)
 • Snížení nákladů na PHM - o 25 až 28 %
 • Úspora hnojiv až o 50 % (-30 % č.ž.N, -20 až -30 % P,K)
 • Úspora času (časnější a rychlejší setí)
 • Úspora vody (není výpar, pouze oschnutí horní vrstvy)
 • Minimální ztráty erozí - až o 75 % oproti orbě
 • Zlepšené půdní vsakování - 2,5 x rychleji jak u orby
 • Rychlejší růst a větší objem kořenů - o 21 až 34%.
 • Orthman 1tRIPr a výhody technologie strip-till
 • Orthman 1tRIPr a výhody technologie strip-till
 • Orthman 1tRIPr a výhody technologie strip-till

Máte dotaz? Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.