Pokračuje výroba nejprodávěnější řady Merlo - Turbofarmer!

Společnost Merlo byla prvním výrobcem, který si uvědomil potenciál teleskopických nakladačů v zemědělské výrobě. V roce 1996 uvedla na trh řadu Turbofarmer, jež se postupně stala nejprodávanějším produktem skupiny Merlo a zároveň nedílnou součástí evropské zemědělské mechanizace.

Pokračuje výroba nejprodávěnější řady Merlo - Turbofarmer!

Používání strojů Turbofarmer se rychle rozšířilo i do všech ostatních důležitých zemědělských oblastí světa, ať již mluvíme o rostlinné či živočišné výrobě, a v rámci použití pro manipulaci s biomasou i do sektoru výroby energie. Úspěch této řady spočívá nejen v důmyslné koncepci strojů Turbofarmer, ale též v jejich návrhu, ve výrobním procesu, kvalitě, prodejním a poprodejním servisu.

U příležitosti zavedení nových motorů vyhovujících emisním standardům normy Tier 4 Interim se společnost Merlo rozhodla navázat na zkušenosti získané se stroji Turbofarmer a pozměnit jejich provedení.

U všech modelů jsou použity tytéž technologie, a je tedy možné zautomatizovat výrobu takovým způsobem, aby bylo dosaženo vyšší kvality vůči koncovému zákazníkovi při současném větším objemu vyrobených strojů. Výrobní závod v Cuneu (Itálii) byl kompletně zmodernizován, aby těmto novým výrobním procesům vyhovoval.

Každá vyrobená součást stroje bude zasazena do většího celku, v rámci kterého bude otestována tak, aby byla zajištěna její co nejvyšší kvalita.

Všechny celky budou dále dopraveny na hlavní montážní linku, kde bude teleskopický nakladač zkompletován, doplněn o volitelnou výbavu, označen a znovu otestován.

Cílem této revoluce je zkrácení času nutného pro vyřizování objednávek, zrychlení výrobního procesu, zvýšení kvality, zlepšení efektivnosti a optimalizace výroby na všech úrovních. Společnost Merlo se tak snaží i nadále udržet co do kvality svých výrobků, inovací a výrobních řešení v tom nejryzejším smyslu slova mezi vedoucími značkami na trhu.

  • Pokračuje výroba nejprodávěnější řady Merlo - Turbofarmer!

Máte dotaz? Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.