MZURI STRIP-TILL technologie jednoho přejezdu

MZURI - specialisté na šetrné obdělávání půdy. MZURI se zaměřuje na šetrné zemědělství a díky tomu nabízí kompletní výběr zařízení na STRIP-TILL - technologie páskového zpracování půdy.

MZURI

Secí stroj PRO TIL značky MZURI je zkonstruován tak, aby zpracovával půdu homogenně v pásech a ukládal osivo do kontrolované hloubky. Těmito kroky vytváří ideální podmínky půdního prostředí. Každé zaseté semeno tak může vzklíčit, vyrůst a dosáhnout maximálního výnosového potenciálu.

Technologie Strip-till, která je založena na pásovém zpracování půdy, zahrnuje kultivaci pouze cílené oblasti. Na povrchu půdy mezi obdělávanými pásy, v tzv. meziřadí, jsou ponechávány rostlinné zbytky plodin, čímž dochází k zadržení půdní vlhkosti a zároveň organické hmoty, která má významný vliv na zlepšení struktury a úrodnosti půdy. Půda je zpracována až do hloubky 40 cm.

Slupice kypřiče a kola jsou postaveny střídavě tak, aby poskytly dostatek místa na průchod rostlinných zbytků. Jednotky botek jsou nezávisle na sobě spojeny s hydraulickým systémem. Tak je zajištěn rovnoměrný tlak na půdu od každého kola. Tento řízený tlak zajišťuje přesnou hloubku umístění osiva a jeho optimální kontakt s půdou.

PRO-TIL je konstruován primárně jako stroj, který na jeden přejezd přemění "strniště na seťové lůžko". S tímto strojem není rozhodující, zdali zpracováváte strniště nebo lehce obdělanou půdu. Díky své univerzálnosti je PRO-TIL ideálním strojem, který usnadní přechod na technologii pásového zpracování půdy Mzuri STRIP - Till.

Výsevní ústrojí stroje PRO-TIL obsahuje pouze elektrický motor s proměnlivými otáčkami a převodovku pohánějící specifický výsevný válec. Těchto válců je v nabídce široká škála, aby bylo možné vybrat nejvhodnější válec pro daný druh osiva. Kalibrace osiva je přesná a velice jednoduchá. Obsluha na ovládacím panelu jednoduše zmáčkne tlačítko, posbírá a zváží osivo a takto získané množství zadá do ovládacího panelu.

Řada strojů PRO-TIL je k dispozici ve 3, 4 a 6 metrové tažené verzi a v 3 metrové nesené verzi.

RDS Artemis je systém řízení, který umožňuje nastavit množství osiva během provozu a všechny funkce řízení a monitorování procesu hnojení  a setí. Všechyn tyto operace lze jednoduše nastavit z kabiny traktoru.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI PRO-TIL:

 • úspora pohonných hmot a času práce,
 • úspora kapitálu i údržby stroje,
 • zvýšení obsahu organické hmoty v půdě,
 • zvýšení účinnosti hnojení,
 • zlepšení vsakování vody do půdy,
 • zkvalitnění struktury půdy,
 • snížení nákladů,
 • zvýšení ziskovostia a výkonnosti,
 • udržitelný rozvoj,
 • osev možný i na svažitých pozemcích.

HLAVNÍ VLASTNOSTI PRO-TIL:

 • Ukládání hnojiva v celém výškovém profilu zpracované podryté drážky
 • Zpětné vytvoření seťového lůžka
 • Autoresetovací přední podrývací slupice (15 - 40 cm)
 • Hydraulicky poháněný ventilátor na osivo a hnojivo
 • Přesné dávkování ukládání osiva do požadované hloubky
 • Možnost dávkování tekutých hnojiv (kejda, digestát)
 • Pneumatická doprava hnojiva a osiva
 • Secí botky jsou samostatně hydraulicky přitlačované do půdy
 • Každá botka má opěrné kolo pro zajištění přesné hloubky setí
 • Plně integrovaný řídící systém
 • Jednořádkové botky (pro řepku s roztečí 37 cm a kukuřici s roztečí 74 cm)
 • Páskové dvouřadé botky (pro obiloviny, rozteč 12 až 15 cm)

Soubory ke stažení

Video MZURI STRIP-TILL technologie jednoho přejezdu

Video MZURI STRIP-TILL technologie jednoho přejezdu
Video MZURI STRIP-TILL technologie jednoho přejezdu
Video MZURI STRIP-TILL technologie jednoho přejezdu
Zobrazit další videa

Máte dotaz? Napište nám