Zemědělská technika

BOSS

03. 07. 2024

Noutilová sečka Boss byla navržena s ohledem na potřeby moderních zemědělců, kteří čelí výzvám spojeným s klimatickými změnami, zvyšujícími se náklady na vstupy a rostoucími požadavky na udržitelné zemědělství. Tato sečka umožňuje přímé setí bez předchozího zpracování půdy, čímž minimalizuje erozi, zlepšuje vodní bilanci půdy a snižuje náklady na palivo a pracovní sílu. Tento inovativní přístup nejen zvyšuje efektivitu, ale také podporuje zdraví půdního ekosystému.

Sečka BOSS při setí sladovnického ječmene do vymrzlé meziplodiny.jpeg

Stroj má několik výhod, včetně možnosti výsevu až tří různých plodin do dvou různých hloubek z dělených zásobníků o celkové kapacitě 6600 litrů. Základním stavebním kamenem secího stroje je výsevní botka. Na rozdíl od jiných strojů je každá botka umístěna na individuálním paralelogramu, umožňujícím perfektní kopírování povrchu. Spolu s tímto prvkem jsou pro sezónu 2024 v nabídce dva druhy botek. Původní varianta, která dostala označení HD a která je vhodná do 100 % no-till technologií a nová odlehčená verze botky primárně určená pro minimalizační technologie s výhodou možnosti přímého setí. Spolu s botkami byl inovován systém kontroly setí a přítlaku EASYDEPTH. Ten umožňuje nezávislou regulaci zadního zamačkávacího kolečka, což usnadňuje práci v různých půdních podmínkách.

Pro malé a střední zemědělce, kteří velmi často hledají nové způsoby hospodaření, jsou k dispozici verze BOSS o šířce 3 m nebo 4 m, které splňují nároky na no-till zpracování a zároveň jsou pro ně ekonomicky dostupné. Stroje BOSS jsou vybaveny děleným zásobníkem o kapacitě 1600–4000 litrů, s možností doplnění o další dva malé zásobníky pro drobná semena. Pro novou sezónu si mohou zemědělci vybírat z několika různých variant odpovídajících přesně jejich potřebám. Základní nabídnou zůstává tažená verze obsahující všechny prvky v maximálním možném rozsahu. Pro malé farmy je nově v nabídce nesená varianta BOSS umožňující setí na velmi malých výměrách, protože svými rozměry a nároky nepřevyšuje běžné secí kombinace a zároveň nabízí komfort přímého setí. Zemědělci, kteří mají k dispozici čelní zásobník mohou uvažovat také o nesené variantě sólo secího rámu. V tomto případě probíhá distribuce osiva a hnojiva z čelního zásobníku, secí rám je osazen pouze botkami starajícími se o uložení osiva do půdy. Se záběrem až 6 metrů lze se secím rámem dosahovat velmi dobrých denních výkonů s poměrně malou tahovou náročností na traktor.

Jak pro malou rodinnou farmu, tak pro velký zemědělský podnik uvažující o přechodu na technologii přímého setí nabízí Boss špičkové řešení nejen jako prostý secí stroj, ale také jako prostředek využití technologií udržitelného zemědělství.

 

Ing. Jan Zikmunda
Produktový specialista
CIME, s.r.o.