Zemědělská technika

Komfortní ovládání manipulátorů Merlo TURBOFARMER pod lupou

27. 05. 2024

Každého zájemce o teleskopický manipulátor zajímá kromě technických parametrů také samozřejmě komfort ovládání. A v tomto směru mají manipulátory Merlo Turbofarmer ve svém konfigurátoru unikátní systémy, které umožňují uživateli individuální nastavení všech pracovních funkcí jak ve vztahu k charakteru práce tak hlavně dle ergonomických požadavků obsluhy. Jedná se o systémy s obchodním označením ASCS, EPD a systém automatické detekce agragovaného adaptéru CDC

merlo.png

Systém ASCS je k dispozici ve dvou verzích. ASCS light, který je standartní součástí všech strojů a ASCS full, který je součástí volitelné výbavy a obsahuje monitor a aktivaci váhy. Monitor má úhlopříčku 10,1 palce. a v základní volbě zobrazení má čtyři obrazovky:

1.základní

2.externí kamery

3.servisní modul

4.váha

Všechny funkce monitoru jsou ovládány otočným tlačítkem, které je vedle joysticku a v podstatě funguje na principu počítačové myši. Přes menu v základní obrazovce pak může řidič ovládat i nové funkce systému. První z nich je možnost nastavování rychlosti jednotlivých hydraulických funkcí, takže si obsluha může měnit průběžně jednotlivé rychlosti dle charakteru práce. Tato nastavení lze pak ukládat až do šesti pamětí ať už pro jednotlivé práce, nebo pro další pracovníky. Další významná novinka je nastavování krajních poloh pohybu ramene. Pro příklad, pokud se strojem pracujete v hale je vždy nutné hlídat zvedání ramene aby nedošlo ke kontaktu adaptéru s pláštěm stavby. Takže řidič zvedne rameno do maximální bezpečné polohy, tuto polohu uloží do paměti a při dalším pohybu joystickem se zvedne rameno jen do výše omezení. O nastavení je pak řidič informován zobrazením sektoru na monitoru. A takto lze nastavit všechny maximální ale i minimální polohy ramene ve všech směrech. Dále má možnost obsluha nastavit i rychlost jednotlivých pohybů ramene.

Druhým systémem je řízení pojezdu EPD. I tento systém je k dispozici ve dvou verzích. Základním prvkem tohoto systému, je snižování otáček motoru při zachování aktuální rychlosti. Pokud stroj jede určitý čas konstantní rychlostí, dojde k přenastavení jednotlivých prvků pojezdu a sníží se otáčky motoru samozřejmě při zachování dané rychlosti. Hlavním atributem tohoto systému je samozřejmě snižování spotřeby pohonných hmot. A pokud se podíváme na současné ceny PHM je to velmi důležitá vlastnost stroje. Dalším unikátním systémem, který je součástí verze EPD full, je řízení otáček motoru polohou joysticku a plynového pedálu. V oblasti základního nastavení má obsluha k dispozici volbu několika režimů pojezdu: Heavy duty, Eco a aktivace tempomatu. Unikátní vlastností systému EPD je mírné navyšování otáček při prvotním zatížení motoru pracovní hydraulikou. Tato funkce zajišťuje plynulejší přechod stroje do optimálního pracovního režimu a hlídá případné přetížení motoru v nízkých otáčkách.

Ing. Petr Scherhaufer
Produktový specialista
CIME, s.r.o.