Název projektu: Age management ve společnosti CIME s.r.o. a jeho implementace

06. 06. 2024

Reg. číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_035/0001897

image.png

Cílem projektu je zlepšení komunikace a spolupráce v pracovním týmu, zvýšení kompetence zaměstnanců a také zlepšení pracovních podmínek a spokojenosti zaměstnanců.

Předmětem projektu je externí vzdělávání, činnost realizačního týmu (odborný garant projektu AM, koordinátor CS) a pořízení ergonomických pomůcek.

Výstupem projektu bude koncepce strategie AM, na které se RT bude podílet a díky které budou vybrané činnosti personálního řízení přizpůsobeny věkové struktuře zaměstnanců.

Termín realizace: 1.1.2024 – 31.12.2026

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.