Zemědělská technika

Revoluce v pěstování ozimé řepky

16. 04. 2024

Pěstování ozimé řepky je náročný proces, který vyžaduje pečlivé a správné postupy pro dosažení optimálních výnosů.

20230825_111931.jpg

Metod v zakládání porostů existuje několik, jednou metodou je i strip-till. Při použití metody Strip-till se některé aspekty pěstování mohou lišit oproti tradičním metodám, a proto je důležité znát klíčové faktory a postupy.

Francouzská společnost AGRISEM, specializující se na technologie strip-tillno-till, využívá k zakládání porostů stroje STRIPCAT II, upravené pro setí v jednom přejezdu. Výhodami této technologii jsou hlavně efekty rychlosti založení porostu, úspory nákladů a půdní vláhy, a hlavně šetrné hospodaření s půdní strukturou a podpora přirozených procesů v půdě.

Strip-til je nejčastěji používaný před setím kukuřice, jak na zapravení kejdy nebo pro průmyslové přihnojení. Ke každé variantě lze navíc připojit systém jednokotoučové nebo dvoukotoučové výsevní ustrojí i k jakékoli verzi Stripcatu a rozšířit jeho použití pro další plodiny. Technickým řešením u kukuřičné rozteče 75 cm může být připojení dvojdiskové botky ke Stripcatu a dávkování osiva buď z děleného čelního zásobníku nebo ze zásobníku pro malá osiva umístěného na stroji. Výsledný výsevek u 75 cm verze je poté v rozteči 53-22-53 kdy dvojřádek řepky s roztečí 22 je ohraničen 53 cm meziřadím. Vzhledem k možnosti individuálního nastavení roztečí pracovních jednotek lze dále Stripcat snadno upravit na potřebnou základní vzdálenost a případně snižovat šířku meziřadí.  Toto agrotechnické řešení umožňuje snížit výsevky řepky při zachování plošného výsevu.

Z praktických zkušeností je ověřeno, že při výsevu tímto způsobem se časová náročnost na založení porostu pohybovala v hodnotách kolem 3,5 ha za hodinu se současnou spotřebou 8-11 litrů na hektar při použití 260hp traktoru se strojem o záběru 6 metrů. V porovnání s běžným konvenčním zpracováním půdy zahrnujícím orbu, předseťové zpracování a setí to znamená téměř 5x nižší časovou náročnost a 3x nižší spotřebu nafty.

Tato metoda rozšiřuje možnosti využití technologie Strip-till do dalších plodin a tím vede k rychlejší návratnosti investice, ale také výrazně přispívá ke změně agrotechnických postupů šetrnějších k půdě, které jsou velkým tématem současnosti.

Ing. Jan Zikmunda

Produktový specialista

CIME, s.r.o.