Zemědělská technika

Zpracování půdy podrýváním bez mísení půdních vrstev

10. 06. 2024

Francouzská společnost AGRISEM se od svého založení v roce 1993 zabývá bezorebnými technologiemi. Důraz je kladen na efektivní hospodaření se zaměřením na intenzivní zpracování v povrchových vrstvách půdy a hloubkové podrývání bez mísení půdního profilu. Hlavní myšlenkou při vývoji nových stojů je dostupnost živin pro rostliny, snadný průsak vody a cirkulace vzduchu.

Maximulch.jpg

Mělké kypření

S cílem snížit časovou a energetickou náročnost se často přistupuje ke kypření. Firma AGRISEM vyvinula lehký podrývák SMARTPLOW s offsetovým hrotem. Stroj je vybaven 3 řadami speciálních čepelí s odstupňovanou špičkou, které jsou zcela chráněny deskami z karbid wolframu, a umožňují kypření s vlnovitým efektem. Není narušen půdní horizont a veškerá organická hmota a zbytky zůstávají na povrchu, čímž je zachována úrodnost půdy a pokrytí povrchu. Uspořádání lopatek je konstruováno na konzistentní práci v hloubce od 15 do 25 cm. Pracovní operace vyžaduje sníženou tažnou sílu a spotřebu ve srovnání s míchací prací prováděnou pomocí ozubených bran. Pro zajištění dobré penetrace v tvrdých a suchých půdách AGRISEM vybavil Smartplow hydraulickými Non-Stop bezpečnostními noži. Jejich spouštěcí výkon lze nastavit a chrání mechanické součásti stroje.

Více univerzálnosti pro podmítku

Výbavu stroje je možné doplnit kultivačními prsty, urovnávacími disky, míchacími radlicemi ideálními pro hlubokou práci a skalpovacími ploutvemi vhodnými pro mělkou kultivaci. Kinematika nastavení rovnoběžníku zajišťuje konzistentní výkon bez ohledu na zvolenou hloubku.

Hloubkové kypření

V případě potřeby kombinovat mělkou podmítku s hlubším kypřením spodních vrstev jsou k dispozici hloubkové kypřiče, které při své práci nemísí půdní profil. Pro tyto účely se využívá stroj Combiplow, který je připřažen do kombinace mezi traktor a podmítač. Díky své kompaktní konstrukci prodlužuje soupravu pouze o 30-40 cm.

Jinou možností hloubkového kypření je stroj Maximulch kombinující podrývací slupice s dvěma řadami nezávislých talířů. K dispozici je kompaktní Maximulch 3 s podrýváním v jedné řadě dostupný také v nesené verzi nebo větší Maximulch 5Maximulch 6 s podrývacími slupicemi ve více řadách.

U obou strojů jsou využity patentované slupice TCS, které při své práci v zemi půdní profil pouze nadzvedne, ale nemísí ho s vrchní vrstvou. Současně do spodních vrstev lépe proniká voda a vzduch. V základním záběru 3 metry jsou použity pouze 4 slupice s tahovou náročností od 100 koní.

Stroje vyráběné firmou AGRISEM mají svým využitím blízko k udržitelnému zemědělství, které je podporováno Evropskou unií. Na všechny modely lze umístit systémy přísevů a při současném zpracování půdy zakládat nové porosty krycích plodin. V budoucnosti se bude jednat o cestu, jak udržet efektivitu hospodářství.

 

Ing. Jan Zikmunda
Produktový specialista
CIME, s.r.o.