Merlo opět o krok vpřed

Pokud slyšíte sousloví teleskopický manipulátor, jistě se každému z Vás vybaví jiný stroj, jiná značka manipulátoru. Vezte však, že pokud si představíte stroj současné koncepce, tzn. motor na pravé straně a vzadu uchycené rameno vidíte před sebou Merlo.

Prvenství a dlouholetý patent na uložení motoru na pravé straně vedle kabiny patří právě firmě Merlo, která je světovým leadrem ve vývoji těchto, dnes už nepostradatelných, strojů.

Technici firmy Merlo neslavili úspěchy jen s uložením motoru, ale vyvinuli dosud nepřekonaný koncept svahového vyrovnávání v kombinaci s bočním posuvem teleskopického ramene, byli první, kteří přišli s odpružením přední nápravy u manipulátorů a následně i s odpružením kabiny. Také myšlenka kombinovat manipulátor s traktorem je původem z dílny Merlo.

Prozatím posledním významným krokem ve vývoji manipulátorů je systém z názvem Merlo CDC. V naší republice byl představen na mezinárodním veletrhu Techagro 2012 a hned vzbudil veliký zájem jak potenciálních uživatelů, tak odborníků. Vždyť získal hned dvě prestižní ocenění – Mimořádnou cenu ředitele brněnského výstaviště a Cenu GrandPrix týdeníku Zemědělec.

Pokud máte ocenit přínos systému CDC do běžné práce, musím začít velmi obšírně. Při konstrukci manipulátorů musí být naplňovány ustanovení normy EU 1500. Tato norma zvyšuje bezpečnost při práci s manipulátory, ty musí být konstruovány tak, aby v žádném případě nedošlo k převrácení stroje. Tak například, pokud budete na svém „starém“ manipulátoru spouštět teleskopické rameno plnou rychlostí k zemi a najednou pustíte ovládací joystik, vzniklý ráz odlehčí zadní nápravu, někdy až tak, že se zvednou zadní kola nad zem. A to se právě podle nové normy stát nesmí. A jak to zajistit? To je otázka! Jde to například zpomalením pohybu ramene směrem k zemi. Toto zpomalení však musí být velmi razantní, protože musí počítat s plně zatíženým adapterem. V praxi to znamená, že pokud vysypete z lopaty obilí do návěsu například ve výšce 4 m, rameno se směrem k zemi pohybuje tak pomalu, jako by se spouštěla lopata plná.

Merlo se s problémem rychlosti spouštění ramene vyrovnává velice elegantně. Vrací nezatíženému ramenu rychlost a přidává další nadstandardní funkce. Merlo C.D.C. analyzuje údaje ze senzoru zatížení (tenzometrické čidlo na čepu hlavní zvedací pístnice) a určuje aktuální zatížení stroje v reálném čase.

Následně porovnává aktuální zatížení stroje s maximálním dovoleným zatížení stroje při konkrétní geometrické konfiguraci stroje (vysunutí ramene a úhel ramene), načež stanoví index zatížení. V závislosti na indexu zatížení upravuje elektronická ovládací jednotka rychlost pohybu ramene tak, aby se zachovala stabilita stroje. Tak dojde k tomu, že rychlost klesání prázdného adaptéru je mnohem vyšší než u adaptéru zatíženého. Systém tak výrazně zvyšuje výkon stroje, protože rychlost neproduktivních pohybů ramene není omezena.

Druhou pro praxi velmi důležitou funkcí systéme CDC je informace o aktuálním zatížení ramene, jakási elektronická váha. Díky této funkci má obsluha dokonalý přehled o množství naloženého materiálu. Velikým pomocníkem bude systém při vyskladňování například obilí z hal v areálech bez možnosti vážení, ocení ho i obsluhy bioplynových stanic či chovatelé dobytka při každodenním krmení.

Abychom mohli plně využít schopnosti stroje při maximální bezpečnosti, musíme respektovat používaný adaptér, jednoduše řečeno, pokud budu pracovat s jeřábovým prostavením musí být bezpečnostní systémy „opatrnější“ než při práci s vidlemi na hnůj. Proto Merlo CDC automaticky rozpozná připojené nářadí podle informací čidla umístěného na adaptéru. Podle informace čidla o typu adaptéru nastaví řídící jednotka vhodný zátěžový diagram pro konkrétní kombinaci manipulátoru a adaptéru.

V kabině řidiče se nachází displej, který funguje jako komunikační plocha pro obsluhu. Na displeji se zobrazují hlavní informace o provozním stavu stroje, jmenovitě:
A – Stroj na kolech/stabilizátorech
B – Zdvihaná hmotnost/max. zatížení
C – Poloha nákladu
D – Index zatížení *
E – Grafická poloha nákladu
F – Grafická lišta (LED)
G – Používané nářadí

Index zatížení = 1%  maximální stabilita
Index zatížení = 100%  riziko čelní nestability

Bezpečná poloha. Stav pohotovosti Podélná nestabilita.
Maximální rychlost pohybu. Omezená rychlost pohybu. Zablokování pohybu.

Merlo připravilo pro své uživatele systém, který nejen že významným způsobem zvyšuje bezpečnost práce a vrací teleskopickým manipulátorům jejich rychlost a výkonnost ale přináší do praxe velice výhodné funkce, jakou je například elektronická váha, či možnost zobrazení obrazu snímaného kamerou umístěnou na rameni, či zádi stroje.

Miroslav Mikulič

Máte dotaz? Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.